Výkopové práce
Provádíme všechny zemní a výkopové práce malého a středního rozsahu:
  • zemní práce pro výstavbu domů a parkovišť;
  • výkopové a přípravné práce pro stavby;
  • příprava území pro výstavbu obytných a průmyslových objektů;
  • hloubení základů pro sklepy, garáže, rodinné domky a průmyslové objekty;
  • výkopové práce pro jímky, septiky a bazény;
  • výkopové práce pro rozvod všech inženýrských sítí;
  • výkopové práce pro kolektory tepelných čerpadel a čističky odpadních vod;
  • zasypávání výkopů;
  • úprava rovinných i svažitých terénů.
Realizaci přizpůsobíme potřebám zákazníka.