Demoliční práce
Nabízíme částečné i kompletní demoliční a bourací práce, které provádíme i v hustě zastavěných lokalitách a stísněných prostorech. Sutiny z demoličních prací dále zpracováváme a drtíme a zajistíme i kompletní odstranění veškerých pozůstatků bourání. Veškerou recyklaci a likvidaci materiálů z demoličních a bouracích prací provádíme v souladu s ekologickými normami.

Mezi námi nabízené demoliční práce a bourací práce patří:
  • demolice domů;
  • demolice staveb;
  • demolice průmyslových objektů;
  • demolice komínů;
  • demolice základových ploch.